В зависимост от конструктивното устройство, двускатен покрив с таванско помещение може да се направи по два основни начина:

Класически двускатен покрив, при който свързването на гредите на фронтона образува равнобедрен триъгълник. Разновидности от този тип могат да се считат за такива покриви като:

полубедрени, които също се основават на триъгълник с равни наклони, но частта им над фронтона образува скос;

Класическите видове двускатен покрив с таван са скатни покриви. При тях склоновете са разположени под различни ъгли и имат различни дължини;

многостепенна, осигуряваща разположението на склоновете спрямо носещите стени на различни височини.

Устройството на тавана на двускатен покрив е свързано с оптимизирането на ъгъла на наклон на рафтовата система. Това е за да се увеличи максимално използваемата площ на интериора.

Друг начин за увеличаване на жилищната площ на тавана е издигането на стените на първия етаж на височина до метър, което води до принудително увеличаване на разходите за строителство; Изграждане на скатен покрив, при който всеки наклон се състои от две части с различни ъгли на монтаж. Това увеличава максимално използването на покривното пространство и осигурява пълен втори етаж в тавана.

Счупен покрив с таванско помещение

Като правило, когато говорим за мансарден покрив, имаме предвид устройството на счупен покрив. И двата метода за подреждане на тавански покрив имат своите предимства, а изборът на конкретно решение зависи както от дизайнерските предпочитания на собственика, така и от осигуряването на необходимата функционалност на допълнителните помещения.

Дизайнът на мансарден покрив е насочен към получаване на желания обем и височина на помещението. За да се постигне тази цел, таваните най-често се изработват по счупен модел на фронтон.

Формата, ъгълът на наклон и конструкцията, която има наклонения покрив, се влияят от такива фактори: височината на снежната покривка и максималното ниво на валежите във вашия район – колкото по-висок е той, толкова по-голям е ъгълът на наклона на склоновете; прогнозната дебелина на звуко- и топлоизолацията – дебел слой изолация има прилично тегло, което води до необходимост от допълнителни крепежни елементи; в някои случаи монтажът на мансарден покрив включва добавянето на външно стълбище, което също може да повлияе на неговия дизайн.

 Характеристики на дизайна

Покривът е сложна пространствена структура, която наподобява двускатен покрив, но пресечена по протежение на фронтоните. Два от четирите склона са трапецовидни, свързани в билото. Другите две са с триъгълна форма и са разположени в краищата на сградата. Тези елементи се наричат ​​ханш от немското walm – наклонен покрив. Има разновидности на дизайна на ханша: полу-ханш, където бедрата не припокриват напълно наклона, а се допълват от вертикален фронтон или в горната част (холандски), или в долната част (датски);

Холандски шатровен покрив – всички склонове са триъгълни и се съединяват в една точка.

При двускатен покрив – и четирите триъгълника се отклоняват от една точка на върха Рафтовата система на тазобедрения покрив се състои от голям брой елементи, различни по напречно сечение, дължина и положение в пространството. Препоръчително е да започнете строителството само след внимателно изчисление на всички компоненти. Назначаване на таванския етаж в къщата Най -често таванското помещение е направено под формата на отворено пространство на голяма площ, където можете да живеете или да поставите таван.