Технология за демонтиране на покриви

Този вид работа e с повишена опасност и изисква специална квалификация от работниците, които я изпълняват. Изисква още използването на лични предпазни средства и специални инструменти, предназначени да предпазят човек от нараняване.

Как се демонтират различни видове покрития?

Важно е да се спазва правилната технология при демонтаж на покривния материал. Това ще позволи евентуалната повторна употреба на определени видове покрития. Например, шисти, премахнати от къща, е идеален материал за покриване на кокошарник или навес. Може да се ползва и като покритие за дърва за огрев или оформяне на ограда на площадката.

Демонтиране на ламаринено покритие със сгънати ключалки

За да премахнете листовете, трябва да използвате една от двете опции :

  1. Aко листовете ще бъдат използвани повторно, сгънатата ключалка се отваря с чук за връщане назад и
  2. Aко листовете няма да се използват за повторно затваряне, ключалката може да се отвори с лост или длето. Ако на такъв покрив има ограничителни огради, преди тях се извършва демонтаж от покрива, а всичко останало се отстранява от тавана.

Демонтаж на профилирания метален покрив

За да премахнете профилираните листове, те трябва да бъдат премахнати един по един. Започва се от най-горната част и последователно се спуска надолу. За да направите това, можете да използвате стълба, в случай на работа върху едноетажна сграда. Може да се ползват специални устройства – лебедки, подемници, блокове и т.н.

Демонтиране на мек покрив

В продължение на много години експлоатация мекият покрив, заедно с топло и хидроизолация, образува непрекъснат слой, който е трудно да се отдели. И в случай на периодични ремонти, този слой е монолитна структура от няколко слоя, които не са толкова лесни за премахване. За слой с дебелина повече от 3 см е необходимо да използвате гонещ нож или покривна брадва, за да разделите цялото покритие на малки площи и след това да ги отделите от покрива.