За да се гарантира издръжливостта на покрива и да се избегнат допълнителни разходи за неговия ремонт, фирма  Билдинг Корпорейшън 98 препоръчва, да се спазват определени инструкции.

 Поддръжка и експлоатация на покриви, изработени от полимерни мембрани. Инструкции

 1. Изпълнението на всякакви работи по монтажа на покривна система с полимерна мембрана трябва да бъдат извършени само от квалифицирани специалисти. Те трябва да притежават сертификат за такъв тип монтаж на покриви.
 2. Всички използвани единици и решения, които се различават от представените в инструкциите за монтаж, трябва да бъдат съгласувани с екипа по монтажа.
 3.  Препоръчително е да се провери състоянието на покрива от запознати специалисти с тази инструкция поне един път годишно.
 1. На местата за излизане на покрива е задължително да се използва защитно покритие под формата на WalkWay пъзел.
 2. За покриви, където минералната вата се използва, като всички слоеве на изолация. Защитното покритие на изходните точки към покрива трябва да бъде направено от шперплат, увит в геотекстил, върху който е полимер мембраната.
 3. В случай, че трябва да прикачите нова покривна система към съществуващата, е необходимо да се информира квалифициран изпълнител. Това е за да може връзката да се извърши в съответствие с инструкции за монтаж на полимерни мембрани.
 4. Стълбите и поддържащите елементи трябва да се монтират само с дистанционни елементи, за да се осигури подходяща мембранна защита от механично напрежение.
 1. Всички покривни изходи трябва да бъдат обезопасени в дневника на изхода към покрива. Освен това всички специалисти трябва да са запознати с тези правила.
 1. Забранява се използването на механизирано оборудване за снегопочистване.
 2. Уверете се, че улуците и дренажните системи редовно се почистват.

Ако на фунията е инсталиран подвижен уловител на листа, отстранете го, почистете натрупаната мръсотия вътре и около фунията. Инсталирайте уловител на листа назад. В негово отсъствие инсталирайте нов.

 1. При извършване на ремонтни работи се препоръчва използването на оборудване и материали, отговарящи на изискванията за монтаж на полимерни мембрани.

 2. Забранява се излизане и движение при незащитени участъци на покрива, при температура на околната среда под -15˚С.
 3. Уверете се, че няма разтворители, мазнини, масла, петролни продукти, включително битум и други опасни вещества, способни да повредят покрива. Това се касае особено за PVC мембрани. Ако това се случи, третирайте мембраната с почистващ препарат за PVC мембрани или заменете силно увредена област на мембраната.
 4. При извършване на услуги, свързани с оборудването на покрива, е необходимо да бъдат информирани лицата, които ги извършват. При всяка повреда е необходима да се уведоми организацията изпълнител за своевременно отстраняване на течове. Препоръчва се водене на дневник за всички работи, изпълнени на покрива.
 1. На покрива трябва да се монтират защитни пътеки в съответствие с инструкции за монтаж на полимерни мембрани.
 2. Ако обектът се намира в район с голям брой птици, препоръчително е да се сложат електронни или ултразвукови устройства за сплашване.
 1. Забранява се изхвърлянето на сняг от горните области на покрива към подлежащите зони.
 2. Относно всички защитни метални престилки, парапетни капаци, метални части, улуци, уплътнителни елементи, мембранни краища (ламели, скоби, уплътнител и т.н.). Също крепежните елементи на оборудването и други елементи на покрива трябва да бъдат водонепроницаеми и периодично да се проверяват и стягат.
 3. При извършване на работата, посочена в точка 12, както и при заваряване, рязане на стъкло и метал, използването на боя или разтворители и др. Трябва да се осигури механична и химическа защита на мембраната в тази област.
 1. Ако на покрива е инсталирано допълнително оборудване (телевизионни антени, реклама, конструкции и др.). Трябва да сте сигурни, че всички покривни работи са извършени в съответствие с инструкции за монтаж на полимерни мембрани.

 2. При правилното изчисляване на носещата подконструкция на покрива, отстраняването на сняг от повърхността на мембраната е по избор. В случая обаче ако е необходимо, почистването на покрива от сняг трябва произвежда се само с дървени или пластмасови лопати без остри ръбове. На покрива трябва да има поне 10 см сняг.
 3. След природни бедствия (ураган, снеговалеж и др.) трябва да се извършат оперативни проверки. За да се види дали няма повредени елементи от покривната система (опори, мембранни повреди и др.). Ако има да бъдат отстранени своевремено.
 4. Обслужващият персонал, влизащ на покрива, трябва да използва обувки на равна подметка, без остри пети, метал токчета и др.

За всички въпроси, свързани с работата на вашата покривна система, ние от фирма Билдинг Корпорейшън 98 сме насреща. Не се колебайте да позвъните на нашите телефони за консултация, оферта, монтаж на нов покрив или ремонт на съществуващ такъв.